Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI X-LIGHT F+ ULTRA 5000K - BI X-LIGHT F+ PRO 5000K - CARNIVAL

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** TÍN
Điện thoại: *****3535
Biển số xe: *****517
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GẦM X-LIGHT F10 NEW -4300K - OUTLANDER

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** VŨ
Điện thoại: *****7402
Biển số xe: *****047
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER TITAN PLATINUM PLUS 9+3 - 5000K - EVEREST

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** KHÔI
Điện thoại: *****2737
Biển số xe: *****074
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER TITAN PLATINUM PLUS 9+3 NHIỆT MÀU 5000K - FORTUNER

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** BÌNH
Điện thoại: *****5326
Biển số xe: *****090
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V20 NEW - NHIỆT MÀU 5000K - BRIO

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** ĐĂNG
Điện thoại: *****0801
Biển số xe: *****096
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR PREMIUM 2.0- BI GẦM LED X-LIGHT F10 NEW 4300K - VIOS

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** QUYỀN
Điện thoại: *****1050
Biển số xe: *****025
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GẦM X-LIGHT F10 NEW - NHIỆT MÀU 5500K - RANGER

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** HIẾU
Điện thoại: *****5252
Biển số xe: *****601
Thời gian bảo hành: 30/08/2022 đến 30/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi gầm F10 New cho Toyota Vios

Chi nhánh Sơn La - Quang Huế

Khách hàng: ***** Sơn
Điện thoại: *****96995
Biển số xe: *****55.67
Thời gian bảo hành: 28/08/2022 đến 28/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi gầm F10 New cho Suzuki Etiga

Chi nhánh Sơn La - Quang Huế

Khách hàng: ***** Bình
Điện thoại: *****6581
Biển số xe: *****77.07
Thời gian bảo hành: 28/08/2022 đến 28/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V20 NEW - NHIỆT MÀU 5500K

Chi nhánh Hà Nội - AUTO365.VN LONG BIÊN

Khách hàng: ***** Đăng
Điện thoại: *****4268
Biển số xe: *****412
Thời gian bảo hành: 28/08/2022 đến 28/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp bi platinum Lazer và V20L new

Chi nhánh Thái Nguyên - Ô tô Quang Huế Cơ Sở 2

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****9952
Biển số xe: *****91.16
Thời gian bảo hành: 27/08/2022 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR PREMIUM 2.0 - ACCENT

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** THÁI
Điện thoại: *****7227
Biển số xe: *****150
Thời gian bảo hành: 27/08/2022 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V20 - NEW NHIỆT MÀU 5000K- VENZA

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** TÂM
Điện thoại: *****4542
Biển số xe: *****369
Thời gian bảo hành: 27/08/2022 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GẦM X-LIGHT F10 NEW - NHIỆT MÀU 4300K

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** CẦM
Điện thoại: *****4326
Biển số xe: *****143
Thời gian bảo hành: 27/08/2022 đến 27/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER TITAN PLATINUM PLUS 9+3 - NHIỆT MÀU 5000K - K3

Chi nhánh Hồ Chí Minh - AUTO365.VN QUẬN 6

Khách hàng: ***** TUẤN
Điện thoại: *****8178
Biển số xe: *****400
Thời gian bảo hành: 27/08/2022 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp đèn bi tăng sáng Titan Gold 2.0 cho xe Ford Ranger

Chi nhánh Quảng Ninh - Xuân Quyền

Khách hàng: ***** Thu Huyền
Điện thoại: *****2382
Biển số xe: *****49.35
Thời gian bảo hành: 26/08/2022 đến 26/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp đèn bi tăng sáng bi Lase Platinum 9+3 cho xe Ford Ecospost

Chi nhánh Quảng Ninh - Xuân Quyền

Khách hàng: ***** Xuân Trường
Điện thoại: *****3488
Biển số xe: *****55.03
Thời gian bảo hành: 26/08/2022 đến 26/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp bi gầm F10 tăng sáng cho xe Hyundai i10

Chi nhánh Hà Nội - AUTO365.VN MỸ ĐÌNH

Khách hàng: ***** Viết Nam
Điện thoại: *****689
Biển số xe: *****461
Thời gian bảo hành: 25/08/2022 đến 25/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp bi led Premium 2.0 cho xe COLORADO

Chi nhánh Hà Nội - Trần Hưởng Auto

Khách hàng: ***** Nam
Điện thoại: *****4177
Biển số xe: *****3799
Thời gian bảo hành: 25/08/2022 đến 25/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp bi gầm Xlight F10 New 4300k tăng sáng cho xe Honda CRV

Chi nhánh Hà Nội - Trần Hưởng Auto

Khách hàng: ***** Hưng
Điện thoại: *****6558
Biển số xe: *****239
Thời gian bảo hành: 25/08/2022 đến 25/08/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi pha XLight V20 New 2021

Chi nhánh Hải Dương - AUTO365.VN HẢI DƯƠNG CN2

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****
Biển số xe: *****3665
Thời gian bảo hành: 25/08/2022 đến 25/08/2025