Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GTR LED X

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** HOÀNG ANH
Điện thoại: *****9339
Biển số xe: *****272
Thời gian bảo hành: 15/06/2020 đến 15/06/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp ánh sáng bi trên Xlight V20

Chi nhánh Lâm Đồng - Auto365 Lâm Đồng

Khách hàng: ***** Thành
Điện thoại: *****7279
Biển số xe: *****421
Thời gian bảo hành: 15/06/2020 đến 15/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP BI LED XLIGHT V20

Chi nhánh Bình Phước - Auto365 Bình Phước

Khách hàng: ***** TRUNG
Điện thoại: *****8800
Biển số xe: *****667 (Altis)
Thời gian bảo hành: 13/06/2020 đến 13/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP V10S BÊN PHA + MẮT QUỶ XLIGHT

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KIM NGÂN
Điện thoại: *****9115
Biển số xe: *****7
Thời gian bảo hành: 13/06/2020 đến 13/06/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP BI LASER V20L- XLIGHT

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KIÊM
Điện thoại: *****1320
Biển số xe: *****640
Thời gian bảo hành: 13/06/2020 đến 13/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp biled GLed X và XLight V30L cho Santafe2020

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Duy Dũng
Điện thoại: *****8330
Biển số xe: *****10.88
Thời gian bảo hành: 13/06/2020 đến 13/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP BI TRÊN X-LIGHT V10

Chi nhánh Lâm Đồng - Auto365 Lâm Đồng

Khách hàng: ***** KIỆT
Điện thoại: *****8195
Biển số xe: *****512
Thời gian bảo hành: 12/06/2020 đến 12/12/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng nâng cấp bi xlight v30

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** QUỲNH
Điện thoại: *****7111
Biển số xe: *****158
Thời gian bảo hành: 12/06/2020 đến 12/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng ĐÈN TRỢ SÁNG MINI XLIGHT M10

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HƯNG
Điện thoại: *****2285
Biển số xe: *****200
Thời gian bảo hành: 12/06/2020 đến 12/06/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GẦM 150%

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** PHƯƠNG
Điện thoại: *****7845
Biển số xe: *****576
Thời gian bảo hành: 12/06/2020 đến 12/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng nâng cấp bi xlight v30

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Quang
Điện thoại: *****5888
Biển số xe: *****817
Thời gian bảo hành: 12/06/2020 đến 12/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp Biled XLight V20 tăng sáng cho Mazda6

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Hồ Tuấn Long
Điện thoại: *****9368
Biển số xe: *****84.06
Thời gian bảo hành: 11/06/2020 đến 11/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Vinfast sa2.0 Độ đèn G-Led X & X-Light V20L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Hùng Việt
Điện thoại: *****8787
Biển số xe: *****4233
Thời gian bảo hành: 10/06/2020 đến 10/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp Biled XLight V30

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Đức
Điện thoại: *****0506
Biển số xe: *****79.78
Thời gian bảo hành: 10/06/2020 đến 10/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Xem Ford 2017

Chi nhánh Quảng Ninh - Gara 1 Auto365 Quảng Ninh

Khách hàng: ***** VAN A
Điện thoại: *****4222
Biển số xe: *****2 343233
Thời gian bảo hành: 25/04/2020 đến 25/04/2021