Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha X-lihgt V10L

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** Trung
Điện thoại: *****6629
Biển số xe: *****668
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha X- light V20

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** hùng
Điện thoại: *****8919
Biển số xe: *****218
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI V3 SE

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** TRẦN HOÀNG TUẤN
Điện thoại: *****6498
Biển số xe: *****875
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha X-Light V20

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** Doãn
Điện thoại: *****3222
Biển số xe: *****321
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led GTR GLed V3SE cho KIA Morning

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Hoài
Điện thoại: *****7737
Biển số xe: *****071
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha Gled X

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** Tân Vũ
Điện thoại: *****9475
Biển số xe: *****952
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha X- light V20

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** Nhất
Điện thoại: *****2148
Biển số xe: *****182
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Độ đèn nâng cấp ánh sáng bi pha laser X-light V20L

Chi nhánh Hải Dương - Auto365 Hải Dương

Khách hàng: ***** anh
Điện thoại: *****6636
Biển số xe: *****918
Thời gian bảo hành: 28/07/2020 đến 28/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED V3 + BI GẦM V2

Chi nhánh An Giang - Duy Tân Auto

Khách hàng: ***** LÊ THÀNH NAM
Điện thoại: *****0690
Biển số xe: *****929
Thời gian bảo hành: 27/07/2020 đến 27/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GTR LED X

Chi nhánh Bắc Ninh - Nội Thất Ô Tô Quang Phú

Khách hàng: ***** NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Điện thoại: *****4488
Biển số xe: *****710
Thời gian bảo hành: 27/07/2020 đến 27/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GTR G-LED V3

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** TUẤN
Điện thoại: *****8787
Biển số xe: *****308
Thời gian bảo hành: 27/07/2020 đến 27/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED X-LIGHT V20

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** NGUYỄN MẠNH SƠN
Điện thoại: *****0947
Biển số xe: *****418
Thời gian bảo hành: 27/07/2020 đến 27/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led XLight V20 cho Toyota Camry

Chi nhánh Hà Nội - Otopro Cơ Sở 3

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****
Biển số xe: *****969
Thời gian bảo hành: 26/07/2020 đến 26/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led GTR GLed V3SE cho Mazda3

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Linh
Điện thoại: *****6688
Biển số xe: *****279
Thời gian bảo hành: 26/07/2020 đến 26/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp ánh sáng bi led V20

Chi nhánh Sài Gòn - Hệ thống Auto365 Củ Chi

Khách hàng: ***** Hùng
Điện thoại: *****7711
Biển số xe: *****174
Thời gian bảo hành: 26/07/2020 đến 26/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led GTR GLed X cho Toyota Sienna

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Tuấn
Điện thoại: *****0134
Biển số xe: *****1
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI G-LED X

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** THẮNG
Điện thoại: *****1770
Biển số xe: *****880
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI V20L (1/7/2020)

Chi nhánh Bình Phước - Auto365 Bình Phước

Khách hàng: ***** Trung
Điện thoại: *****2323
Biển số xe: *****701( isuzu )
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI XlightV20 17/7/2020

Chi nhánh Bình Phước - Auto365 Bình Phước

Khách hàng: ***** LÝ
Điện thoại: *****6379
Biển số xe: *****8264 (honda city)
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Nâng cấp ánh sáng bi led GLED V3 + nâng cấp bi gầm tăng sáng 150 plus (17/7/2020)

Chi nhánh Bình Phước - Auto365 Bình Phước

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****4493
Biển số xe: *****885 (xpander )
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI V3

Chi nhánh Bình Phước - Auto365 Bình Phước

Khách hàng: ***** Hùng
Điện thoại: *****
Biển số xe: *****999 (fortuner)
Thời gian bảo hành: 25/07/2020 đến 25/01/2022