Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI V30 XLIGHT

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** CƯỜNG
Điện thoại: *****1900
Biển số xe: *****162
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED XLIGHT V30+ V20L LASER

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KHANG
Điện thoại: *****3131
Biển số xe: *****017
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI XLIGHT V20L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HƯNG
Điện thoại: *****8292
Biển số xe: *****184
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED XLIGHT V30+ GLED X

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NGUYỄN
Điện thoại: *****2747
Biển số xe: *****227
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GLED X

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** TRUNG
Điện thoại: *****2008
Biển số xe: *****936
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI XLIGHT V20L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** QUÂN
Điện thoại: *****5515
Biển số xe: *****864
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GTR V3

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KỲ
Điện thoại: *****4126
Biển số xe: *****523 (CRUZE)
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GLED X + V20L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NGHĨA
Điện thoại: *****
Biển số xe: *****787 (SANTAFE)
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG KIT D2H 6500K TĂNG SÁNG 150%

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** TÊN
Điện thoại: *****9472
Biển số xe: *****728
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED MINI M30

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** TRỰC
Điện thoại: *****
Biển số xe: *****354
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP BI GẦM V2 180% CHO XE INNOVA ( NHIỆT MÀU 4300K)

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** LINH
Điện thoại: *****4939
Biển số xe: *****769
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GLED GLS

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** HIẾU
Điện thoại: *****8239
Biển số xe: *****991
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GẦM TĂNG SÁNG 180%

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** SANG
Điện thoại: *****0323
Biển số xe: *****TOYOTA HILLUX)
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI G-LED X

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** TÂN
Điện thoại: *****9989
Biển số xe: *****213
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GTR V3

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** TÌNH
Điện thoại: *****1555
Biển số xe: *****931
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/01/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GLED X

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** TOÀN
Điện thoại: *****9711
Biển số xe: *****888 (MAZDA 3)
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI GLED X

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** KHƯƠNG
Điện thoại: *****9000
Biển số xe: *****287
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED XLIGHT V10

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** PHONG
Điện thoại: *****4393
Biển số xe: *****763(CRUZE)
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GTR GLED X

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****3303
Biển số xe: *****16
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GLS

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** NGỌC ANH
Điện thoại: *****0897
Biển số xe: *****988
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ANH SÁNG V20

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** NGUYỄN NGỌC LUÂN
Điện thoại: *****605
Biển số xe: *****925
Thời gian bảo hành: 29/07/2020 đến 29/07/2023