Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER XLIGHT V10L CHO XE CRUZE

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** ĐỨC
Điện thoại: *****2888
Biển số xe: *****764
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR GLED X CHO XE ECOSPORT

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** PHONG
Điện thoại: *****0093
Biển số xe: *****056
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR PREMIUM CHO XE RANGER

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** HUY
Điện thoại: *****0777
Biển số xe: *****589
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER XLIGHT V30L CHO XE SANTAFE

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****3737
Biển số xe: *****337
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI GẦM V2+TĂNG SÁNG 180% cho xe FOCUS

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** TUYÊN
Điện thoại: *****4969
Biển số xe: *****882
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LASER HENNEI L91 CHO XE CAMRY

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** NAM
Điện thoại: *****40000
Biển số xe: *****885
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI GẦM V2+ TĂNG SÁNG 180%( D2H5500) cho xe raptor

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** HIẾU
Điện thoại: *****3172
Biển số xe: *****662
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI GẦM V2 TĂNG SÁNG 180% CHO XE RANGER BI-TURBO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** THỌ
Điện thoại: *****4249
Biển số xe: *****124
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED XLIGHT V30 CHO XE EVEREST

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HIẾU
Điện thoại: *****7715
Biển số xe: *****280
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR V3SE CHO XE CAMRY

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** ĐỊNH
Điện thoại: *****0212
Biển số xe: *****354
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT V30 CHO XE SORENTO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HOÀNG
Điện thoại: *****4494
Biển số xe: *****431
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR PREMIUM CHO XE LAND CRUISER PRADO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KHANG
Điện thoại: *****1170
Biển số xe: *****76
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED GTR PREMIUM CHO XE ELANTRA

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NGHĨA
Điện thoại: *****7817
Biển số xe: *****598
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED TITAN SLIVER CHO SORENTO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** ĐIỀN
Điện thoại: *****7202
Biển số xe: *****393
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT LASER V30+ BI GẦM V2 TĂNG SÁNG 150%

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HÒA
Điện thoại: *****7071
Biển số xe: *****373
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT LASER V30L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** VƯƠNG CHÍ HIẾU
Điện thoại: *****8980
Biển số xe: *****597
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI GẦM V2+TĂNG SÁNG 150% CHO XE ORLANDO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** ĐẠT
Điện thoại: *****8145
Biển số xe: *****208
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT LASER V30L CHO XE EVEREST

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HUY
Điện thoại: *****6578
Biển số xe: *****575
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI TITAN BLACK CHO XE KIA MORNING

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HÀ
Điện thoại: *****9414
Biển số xe: *****08
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT LASER V30L CHO XE EXPLORER

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NHẬT
Điện thoại: *****1885
Biển số xe: *****665
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI XLIGHT LASER V20L CHO XE ACCENT

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NĂM
Điện thoại: *****8999
Biển số xe: *****917
Thời gian bảo hành: 27/08/2020 đến 27/08/2023