Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led Titan Silver cho Vinfast Fadil

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Ngọc
Điện thoại: *****6868
Biển số xe: *****978
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led Xlight V20 xe Mazda 6

Chi nhánh Sài Gòn - Tân Hùng Auto

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****ng
Biển số xe: *****435
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Xlight V30L + Bi led GTR Gled Premium + Gầm v2 tăng sáng 150% xe Sienna

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Qui
Điện thoại: *****1199
Biển số xe: *****979
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Tirtim TLS350 xe Ecosport

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Khanh
Điện thoại: *****1500
Biển số xe: *****363
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led GTR Gled Premium xe Isuzu QKR270

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Auto365 Vĩnh Phúc

Khách hàng: ***** Trọng
Điện thoại: *****9791
Biển số xe: *****560
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led GTR Gled Premium xe CRV

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Auto365 Vĩnh Phúc

Khách hàng: ***** Đua
Điện thoại: *****5888
Biển số xe: *****087
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Xlight V10L

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Auto365 Vĩnh Phúc

Khách hàng: ***** Đình
Điện thoại: *****5468
Biển số xe: *****236
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led Xlight V10 xe Sorento

Chi nhánh Lâm Đồng - Auto365 Lâm Đồng

Khách hàng: ***** Thanh
Điện thoại: *****2937
Biển số xe: *****555
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led Xlight V20 xe Fortuner

Chi nhánh Thái Nguyên - Auto365 Thái Nguyên

Khách hàng: ***** Nhất
Điện thoại: *****5531
Biển số xe: *****476
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP BI LASER V20L- XLIGHT Hot

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** DUY
Điện thoại: *****1899
Biển số xe: *****790
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI V3 SE

Chi nhánh Sài Gòn - Trường Thanh Auto

Khách hàng: ***** NGUYỄN THÀNH TÂN
Điện thoại: *****1124
Biển số xe: *****145
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2021

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Led Titan Silver cho Mazda 626

Chi nhánh Nam Định - Auto365 Nam Định

Khách hàng: ***** Văn Vinh
Điện thoại: *****2282
Biển số xe: *****078
Thời gian bảo hành: 21/09/2020 đến 21/09/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi gầm V2 tăng sáng 150%

Chi nhánh Sài Gòn - Hệ thống Auto365 Củ Chi

Khách hàng: ***** Hậu
Điện thoại: *****0100
Biển số xe: *****875
Thời gian bảo hành: 20/09/2020 đến 20/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi led Titan silver cho xe SPark

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** Kỉ
Điện thoại: *****4139
Biển số xe: *****527
Thời gian bảo hành: 20/09/2020 đến 20/09/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi xlight laser v20L+ Bi gầm V2 tăng sáng 150%

Chi nhánh Tiền Giang - Auto365 Tiền Giang

Khách hàng: ***** Trí Nguyễn
Điện thoại: *****8999
Biển số xe: *****948
Thời gian bảo hành: 20/09/2020 đến 20/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Combo Bi Laser XLight V20L và Bi GTR GLed X cho Hyundai Santafe

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Duy
Điện thoại: *****6855
Biển số xe: *****481
Thời gian bảo hành: 20/09/2020 đến 20/09/2025

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Xlight V20L + Bi Laser Henvvei L91 xe Sienna

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Cường
Điện thoại: *****9403
Biển số xe: *****470
Thời gian bảo hành: 19/09/2020 đến 19/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Xlight V20L xe Explorer

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Trung
Điện thoại: *****5959
Biển số xe: *****544
Thời gian bảo hành: 19/09/2020 đến 19/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Henvei L91 xe Ranger Biturbo

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Bão
Điện thoại: *****1122
Biển số xe: *****521
Thời gian bảo hành: 19/09/2020 đến 19/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi Laser Xlight V20L + Bi laser Xlight V30L xe Camry

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Trung
Điện thoại: *****7189
Biển số xe: *****815
Thời gian bảo hành: 19/09/2020 đến 19/09/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Led Philip Ultinon essential

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** Khoa
Điện thoại: *****4459
Biển số xe: *****576
Thời gian bảo hành: 19/09/2020 đến 19/09/2022