Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 18/03/2021 - BI LED X-LIGHT V30 ULTRA

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: ***** THIÊN
Điện thoại: *****3529
Biển số xe: *****516
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 13/03/2021 - BI GẦM LED X-LIGHT F10

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: ***** TRANG
Điện thoại: *****5077
Biển số xe: *****992
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/03 - BI GẦM LED X-LIGHT F10 CHO ACCENT

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****2333
Biển số xe: *****646
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/03 - BI GẦM X-LIGHT F10

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****8899
Biển số xe: *****116
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 10/3 - BI LED X-LIGHT V20

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: ***** THÀNH
Điện thoại: *****2885
Biển số xe: *****594
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 09/03 - BI GẦM X-LIGHT F10

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****2739
Biển số xe: *****688
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 09-03-21 - BI LASER X-LIGHT V10L ULTRA, BI GẦM X-LIGHT F10

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****46204
Biển số xe: *****222
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 30-3-2021 - BI GLED V3 SE

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** HOÀNG
Điện thoại: *****2222
Biển số xe: *****519
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 29-3-2021 - XLIGHT F10 6000 (chân ford)

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** LINH
Điện thoại: *****2963
Biển số xe: *****168
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 28-3-2021 - XLIGHT V20

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** TY
Điện thoại: *****2062
Biển số xe: *****156
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 26-3-2021 - XLIGHT V30L ULTRA

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** QUANG
Điện thoại: *****9229
Biển số xe: *****731
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 30-3-2021 - XLIGT V10L

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** CƯỜNG
Điện thoại: *****1518
Biển số xe: *****830
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 25-3-2021 - XLIGHT V10

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** VĨNH
Điện thoại: *****8080
Biển số xe: *****824
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 24-3-2021 - XLIGHT V20 ULTRA

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** THOẠI
Điện thoại: *****2446
Biển số xe: *****862
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 24-3-2021 - XLIGHT F10 6000 (chân ford)

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** MINH
Điện thoại: *****3016
Biển số xe: *****687
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 19-3-2021 - XLIGHT V20L

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** KHUÊ
Điện thoại: *****9779
Biển số xe: *****606
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 18-3-2021 - XLIGHT V20

Chi nhánh Nha Trang - Auto365 Nha Trang

Khách hàng: ***** LINH
Điện thoại: *****5839
Biển số xe: *****021
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 01/04 - BI GẦM LED X-LIGHT F10 - 6000K RED DEVIL EYES (FORD) HT (Bộ)

Chi nhánh Quảng Trị - AUTO365 Quảng Trị

Khách hàng: ***** Giang
Điện thoại: *****1556
Biển số xe: *****288
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 03/04 - Bi led TITAN BLACK 45W 5800K đuôi xoáy (Bộ)

Chi nhánh Quảng Trị - AUTO365 Quảng Trị

Khách hàng: ***** Cường
Điện thoại: *****8140
Biển số xe: *****027
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 04/03 - Led X-LIGHT 3 nhiệt màu H1-3000/4300/6000K (Bộ)

Chi nhánh Quảng Trị - AUTO365 Quảng Trị

Khách hàng: ***** Công Minh
Điện thoại: *****8958
Biển số xe: *****441
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/10/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 05/03 - Bi gầm led X-LIGHT F10 - 6000K RED DEVIL EYES (TOYOTA) (Bộ)

Chi nhánh Quảng Trị - AUTO365 Quảng Trị

Khách hàng: ***** Phương
Điện thoại: *****4567
Biển số xe: *****723
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023