Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V20 XE MITSUBISHI - TẤN TRÌNH BMT.

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** ĐẠT
Điện thoại: *****7770
Biển số xe: *****270
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GTR GLED X PRO 12/4/2021

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** THÀNH
Điện thoại: *****4567
Biển số xe: *****241
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2026

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V20 XE KIA - TẤN TRÌNH BMT

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** VŨ
Điện thoại: *****9908
Biển số xe: *****086
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED GTR LIMITED

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** NHẬT
Điện thoại: *****8000
Biển số xe: *****501
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V30 ULTRA + BI LASER X-LIGHT V30L ULTRA XE VINFAST LUX SA - TẤN TRÌNH BMT

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** VIỆT
Điện thoại: *****9970
Biển số xe: *****271
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LED OSRAM CBI

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** KHÁNH
Điện thoại: *****6696
Biển số xe: *****321
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI GẦM LED X-LIGHT F10 XE RANGER - TẤN TRÌNH BMT

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** THỌ
Điện thoại: *****7777
Biển số xe: *****802
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng NÂNG CẤP ÁNH SÁNG BI LASER XLIGHT V30L ULTRA

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Sài Gòn

Khách hàng: ***** HẠNH
Điện thoại: *****2763
Biển số xe: *****909
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng BI LED X-LIGHT V30 ULTRA + TITAN BLACK XE LEXUS - TẤN TRÌNH BMT

Chi nhánh Buôn Ma Thuột - Gara Tấn Trình

Khách hàng: ***** THÁI
Điện thoại: *****4546
Biển số xe: ***** BIEN SO
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng Bi GLed X Pro cho KIA Cerato

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Hà Nội

Khách hàng: ***** Đức
Điện thoại: *****1284
Biển số xe: *****441
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2026

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/04 - V30 ULTRA + V20L

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** TUẤN
Điện thoại: *****7325
Biển số xe: *****522
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/04 - TITAN BLACK ĐUÔI VẶN

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** GIANG
Điện thoại: *****9499
Biển số xe: *****362
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 09/04 - G-LED X PRO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** LONG
Điện thoại: *****0420
Biển số xe: *****490
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2026

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 03/04 - BI LASER X-LIGHT V30L ULTRA

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** SANG
Điện thoại: *****1776
Biển số xe: *****939
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 09/04 - BI X-LIGHT V30 ULTRA

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** HUY
Điện thoại: *****5959
Biển số xe: *****425
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 04/04 - TITAN BLACK ĐUÔI VĂN

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** HIẾU
Điện thoại: *****9596
Biển số xe: *****905
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 04/04 - V30 ULTRA + G-LED X-PRO

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** DŨNG
Điện thoại: *****4499
Biển số xe: *****872
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2026

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 02/04 - BI LED X-LIGHT V30 ULTRA

Chi nhánh Sài Gòn - Auto365 Quận 9

Khách hàng: ***** NGHĨA
Điện thoại: *****6395
Biển số xe: *****356
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 26/03/2021 - X-LIGHT F10, TIRTIM S450

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: ***** HUY
Điện thoại: *****3838
Biển số xe: *****510
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 21/03/2021 - BI GẦM LED X-LIGHT F10

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: *****
Điện thoại: *****3357
Biển số xe: *****938
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 22/03/2021 - TITAN BLACK SE

Chi nhánh Phú Yên - Auto365 Phú Yên

Khách hàng: ***** BẢO
Điện thoại: *****4849
Biển số xe: *****506
Thời gian bảo hành: 14/04/2021 đến 14/04/2022