Hotline: 0369.87.87.87

DANH SÁCH BẢO HÀNH

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 14/06/2021 - XLIGHT V20 ULTRA + MẮT QUỶ

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** LONG
Điện thoại: *****1622
Biển số xe: *****809
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/06 - TITAN BLACK ĐUÔI VẶN

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** NHẬT
Điện thoại: *****1114
Biển số xe: *****539
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 05/06/2021 - XLIGHT V20 ULTRA KÈM MẮT QUỶ

Chi nhánh -

Khách hàng: ***** PHÚ
Điện thoại: *****1717
Biển số xe: *****252
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 29/05/2021 - HENVVEI L90

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** KIỆT
Điện thoại: *****2352
Biển số xe: *****695
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 27/05/2021 - XLIGHT V20 ULTRA

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** QUANG
Điện thoại: *****9804
Biển số xe: *****491
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 26/05/2021 - BI LASER XLIGHT V20L

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** TÙNG
Điện thoại: *****9031
Biển số xe: *****594
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 22/05/2021 - XLIGHT V20 ULTRA

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** TÂN
Điện thoại: *****0477
Biển số xe: *****962
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 11/05/2021 - XLIGHT V30 ULTRA, BI GẦM F10

Chi nhánh Cần Thơ - Auto365 Cần Thơ

Khách hàng: ***** NHÂN
Điện thoại: *****6763
Biển số xe: *****226
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - Xe Brio lắp bi led xlight V20 /2021

Chi nhánh Vĩnh Phúc - Auto365 Vĩnh Phúc

Khách hàng: ***** HUYNH
Điện thoại: *****3683
Biển số xe: *****159
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 14/06 - Bi Gầm Led X-Light F10 + BI LED TITAN PLATINUM

Chi nhánh Hải Phòng - Auto365 Hải Phòng

Khách hàng: ***** HIỆP
Điện thoại: *****8976
Biển số xe: *****608
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - XE CIVIC LẮP ĐẶT BI GẦM LED G1

Chi nhánh Hải Phòng - Auto365 Hải Phòng

Khách hàng: ***** HUY
Điện thoại: *****6669
Biển số xe: *****110
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 13/06 - BI LED X-Light V10s

Chi nhánh Vĩnh Long - Auto365 Vĩnh Long

Khách hàng: ***** TRUNG
Điện thoại: *****3856
Biển số xe: *****735
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - BI Led Titan Platinum

Chi nhánh Vĩnh Long - Auto365 Vĩnh Long

Khách hàng: ***** Tuấn Anh
Điện thoại: *****4647
Biển số xe: *****069
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 13/06 - Bi Gầm Led X-Light F10

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Mỹ Đình

Khách hàng: ***** HOÀNG
Điện thoại: *****9886
Biển số xe: *****624
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2023

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 14/06 - Vinfast Lux S.A nâng cấp V30 Ultra + Titan Platinum

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Mỹ Đình

Khách hàng: ***** QUANG
Điện thoại: *****2868
Biển số xe: *****114
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - BI TITAN PLATINUM

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Mỹ Đình

Khách hàng: ***** QUANG
Điện thoại: *****2666
Biển số xe: *****289
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - BI GẦM LED GTR G1

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Mỹ Đình

Khách hàng: ***** NGUYỄN ANH
Điện thoại: *****8979
Biển số xe: *****101
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 12/06 - Bi Laser X-Light V30L Ultra + Bi LED X-Light V20 Ultra

Chi nhánh Hà Nội - Auto365 Mỹ Đình

Khách hàng: ***** CƯỜNG
Điện thoại: *****9986
Biển số xe: *****620
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2022

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 17/06 - BI LASER TITAN PLATINUM

Chi nhánh Thái Bình - Auto365 Thái Bình

Khách hàng: ***** QUYẾT
Điện thoại: *****8999
Biển số xe: *****961
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 17/06 - BI LED TITAN PLATINUM

Chi nhánh Thái Bình - Auto365 Thái Bình

Khách hàng: ***** QUẢNG
Điện thoại: *****6387
Biển số xe: *****273
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024

Độ đèn nâng cấp ánh sáng 14/06 - Bi Led X-Light V30 Ultra

Chi nhánh Thái Bình - Auto365 Thái Bình

Khách hàng: ***** TIẾN
Điện thoại: *****6181
Biển số xe: *****1612
Thời gian bảo hành: 17/06/2021 đến 17/06/2024